Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Η Σοφία Νούλα, νέα αντιδήμαρχος Δίου-Ολύμπου

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ, Γ. ΦΑΡΜΑΚΗ

ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΙΝΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ, Δ. ΜΥΛΩΝΕΡΟΥ.

Με απόφαση του αναπληρωτή δημάρχου Δίου-Ολύμπου, Γ. Φαρμάκη, που εκδόθηκε τη Δευτέρα 16/5/2011 (Αριθμός Απόφασης 98 – Α.Π.: 11459), ορίζεται νέα αντιδήμαρχος Δίου-Ολύμπου η δημοτική σύμβουλος της πλειοψηφίας, Σοφία Νούλα.
Η κ. Νούλα αναλαμβάνει καθήκοντα στη θέση του μέχρι πρότινος αντιδημάρχου Δ. Μυλωνέρου, με όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που του είχαν μεταβιβαστεί με προηγούμενη απόφαση, ενώ έχει ως βασική αρμοδιότητα την εποπτεία – έλεγχο και συντονισμό των τεχνικών έργων και της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.
Η απόφαση αυτή αναρτήθηκε τη Δευτέρα 16/5/2011 στην ιστοσελίδα του δήμου (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και κοινοποιείται στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου