Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Λεφτά υπάρχουν ΜΟΝΟ για τους βουλευτές! Δείτε την σύγκριση μισθών και θα πάθετε πλάκα

Γράφαμε πρόσφατα για “ημέρες του 2012” που οι στρατιωτικοί θα ξαναζήσουν. Ημέρες περικοπών. Ο ΥΕΘΑ Πάνος Καμμένος μπορεί να δηλώνει ότι “όσο είναι υπουργός” δεν θα υπάεξουν νέες μειώσεις. Αλλά τα όσα αποκαλύπτονται ότι συζητιούνται στις πρώτες ε[αφές με την τρόϊκα δείχνουν ότι όλα είναι ανοιχτά. Για να μην πούμε αποφασισμένα.

Έχοντας πια την εμπειρία του 2012, είναι βέβαιο ότι ο “κοινωνικός αυτοματισμός” θα ενεργοποιηθεί ξανά με στόχο να παρουσιαστούν οι στρατιωτικοί ως “προνομιούχος τάξη”. Τίποτα ψευδέστερο. Επειδή οι 300 της Βουλής θα κληθούν να πάρουν αποφάσεις για όλους τους πολιτες βεβαίως,αλλά και για τους στρατιωτικούς ειδικότερα είναι καλό να ρίξουν μια ματιά στα στοιχεία που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιτωικών είχε συγκεντρώσει σ΄ έναν πίνακα. Απ΄ αυτά προκύπτει ότι ακόμη και ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 50%που πήραν πίσω οι στρατιωτικοί με την απόφαση του ΣτΕ, υστερούν σημαντικά απ΄ όλους τους άλλους τους δημόσιους υπαλλήλους και κρατικούς λειτουργούς.

Οι μέσες μικτές αποδοχές ενός βουλευτή είναι υπερπενταπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των δικαστικών λειτουργών. Παραπέρα οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι σχεδόν τριπλάσιες από αυτές των Ελλήνων στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των υπολοίπων κατηγοριών. Οι δε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων λαμβάνουν κατά μέσο όρο 50% μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές των στρατιωτικών. 

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
1. Το κόστος της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης για κάθε κατηγορία λειτουργού ή υπαλλήλου που αμείβεται με ειδικό μισθολόγιο ελήφθη από τον απολογισμό του ΥΠΟΙΚ για το έτος 2013. (στήλη πληρωμές). Για λόγους ομογενοποίησης και εξαγωγής αντικειμενικών συμπερασμάτων η ετήσια μισθολογική δαπάνη για το έτος 2015 διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το 2013 σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, πλήν των δικαστικών λειτουργών και των υπηρετούντων στίς Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας στους οποίους το ποσό του μισθολογικού κόστους προσαυξήθηκε κατά το ποσό που προβλέπει η έκθεση του γενικού λογιστηρίου του κράτους για την αναπροσαρμογή των τρεχουσών αποδοχών τους. 

2. Στο μισθολογικό κόστος δεν ελήφθησαν υπόψη η δαπανη για το επίδομά οικογενειακής παροχής, το οποίο είναι κοινό για όλους τους υπαλλήλους και λειτουργούς του Δημοσίου Τομέα και καταβάλλεται αναλόγως του αριθμού των τέκνων. Επίσης δε συνυπολογίζονται στο μισθολογικό κόστος οι παρακάτω δαπάνες: 
α. το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή (ΚΑΕ 0284) όσων υπηρετούν εκτός της ελληνικής επικράτειας.
β. η εισφορά εργοδότη για κοινωνική ασφάλιση (ΙΚΑ, ΕΟΠΥΥ κλπ).
γ. η έκτακτη παροχή του ν.3620/2007 (άρθρο 5, παρ. 9) που δίδεται στους δικαστικούς λειτουργούς (ΚΑΕ 0263) δ. τα ποσά των αποδοχών που καταβάλλονται αναδρομικά σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων (ΚΑΕ 0288)
ε. η αποζημίωση προσωπικού που απολύεται, συνταξιοδοτείται ή καταγγέλλεται η σύμβαση εργασίας (ΚΑΕ 0283) 

3. Στο μισθολογικό κόστος των βουλευτών δεν έχουν συμπεριληφθεί η δαπανη για τη στελέχωση του γραφείου τους (4.500 €), το κόστος μίσθωσης αυτοκινήτου (291 - 648 €), και το επίδομα ενοικίου για τους βουλευτές της περιφέρειας (1.000 €). 

4. Από τη σύγκριση των στοιχείων του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι και μετά την μερική αποκατάσταση των αποδοχών των στρατιωτικών οι μέσες ετήσιες και μηνιαίες αποδοχές τους παραμένουν υποπολλαπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των λοιπών υπαλλήλων και λειτουργών που συναποτελούν τα λεγόμενα ειδικά μισθολόγια. Έτσι οι μέσες μικτές μηνιαίες αποδοχές των στρατιωτικών υπολείπονται κατά 7.132 € των μικτών μηνιαίων αποδοχών των Ελλήνων βουλευτών, κατά 2.775 € των δικαστικών λειτουργών, κατά 1.062 € των ιατρών του Ε.Σ.Υ., κατά 916 € των ιατροδικαστών, κατά 828 € των αρχιερέων, κατά 790 € των διπλωματών, κατά 703 € των πανεπιστημιακών και κατά 143 € των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

5. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι αποδοχές των στρατιωτικών υστερούν ακόμα και έναντι των αποδοχών των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας παρόλο που θεωρητικά μοιράζονται το ίδιο μισθολόγιο. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι οι στρατιωτικοί δε λαμβάνουν καμία αποζημίωση για την υπερωριακή τους εργασία αλλά και την εργασία που εκτελείται πέραν του πενθημέρου σε αντίθεση με τους αστυνομικούς, πυροσβέστες και λιμενικούς οι οποίοι αποζημιώνονται με 2,77 € για κάθε ώρα νυκτερινής εργασίας και με 46 € ημερησίως για την εργασία που παρέχουν πέραν του πενθημέρου. 

6. Οι στήλες (ια) και (ιβ) δείχνουν το ποσοστό συμμετοχής της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της δύναμης των εργαζομένων και στο σύνολο της μισθολογικής δαπάνης. Σε μία θεωρητικά κοινή μισθολογική αντιμετώπιση τα ποσοστά των δύο στηλών θα έπρεπε να συμπίπτουν έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για μία ενιαία κατηγορία εργαζομένων των αμειβόμενων με ειδικά μισθολόγια της οποίας οι μέσες μηνιαίες μικτές αποδοχές θα ανέρχονταν στα 2.003 €. Η στήλη (ιγ) δείχνει το ποσοστό απόκλισης της κάθε κατηγορίας από το μέσο μηνιαίο μικτό μισθό με τους βουλευτές να λαμβάνουν το 441% των μέσων μηνιαίων αποδοχών και τους στρατιωτικούς το 85%. 

7. Συμπερασματικά οι μέσες μικτές αποδοχές ενός βουλευτή είναι υπερπενταπλάσιες των αντιστοίχων αποδοχών των στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των δικαστικών λειτουργών. Παραπέρα οι αποδοχές των δικαστικών λειτουργών είναι σχεδόν τριπλάσιες από αυτές των Ελλήνων στρατιωτικών και διπλάσιες από αυτές των υπολοίπων κατηγοριών. Οι δε λοιπές κατηγορίες υπαλλήλων λαμβάνουν κατά μέσο όρο 50% μεγαλύτερες αποδοχές από αυτές των στρατιωτικών.
Onalert

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου