Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ….. ΤΗΣ ΜΟΡΝΑΣ…… ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡTΑΣ!!! (24o Μέρος)  Ελεύθερες Σκέψεις
Γράφει ο Α. Π. ΤΕΡΖΗΣ

Με το σημερινό μας σημείωμα εξαντλήσαμε, μαζί με τα γράμματα της αλφαβήτου και την ολοκληρωμένη ενημέρωση με όλα όσα έχουν συμβεί στο πολύπαθο αυτό έργο, με τις διαρκείς μεταμορφώσεις του στον τίτλο του, στ’ όνομά του. Πάντως πόσιμο νερό ούτε φάνηκε πουθενά, ούτε πρόκειται να ξεδιψάσουν οι πολίτες της Βόρειας Πιερίας. Πρέπει όμως και λογοδοσία να γίνει και να δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.
Παραθέτουμε λοιπόν την τελευταία ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον κ. Καρπούζα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Ιουλίου.2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 44671
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα Τμήμα Ερωτήσεων
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντέλλου
Τηλέφωνο : 210 3744737
FAX : 210 3744716
E-mail : erga.dty@ypes.gr

ΘΕΜΑ: Φράγμα Μόρνας και υδροδότηση βόρειας Πιερίας.

ΣΧΕΤ.:(α) Η αρ. 15544/25-6-2008 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Αντώνη
Ε. Καρπούζα
(Β) Το αρ. 2758/8-7-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας

Σε απάντηση της ανωτέρω (α) σχετικής ερώτησης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν του (β) σχετικού εγγράφου σας πληροφορούμε τα εξής:
Το έργο του φράγματος της Μόρνας αποτελείται από τα εξής επιμέρους τμήματα:
α) Φράγμα Μόρνας – αγωγός μεταφοράς 8.540μ., που δημοπρατήθηκε στις 6-11-1997 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Δασών Ν. Πιερίας με χρηματοδότηση από το Β’ ΚΠΣ, προϋπολογισμού 5.869.405 €. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 16-3-1998.
β) Διυλιστήρια και αγωγοί διανομής 107 χλμ. που δημοπρατήθηκαν και κατασκευάστηκαν από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας με χρηματοδότηση από το Γ’ ΚΠΣ, συνολικού προϋπολογισμού 9.611.003€.
Ο αγωγός από το φράγμα μέχρι το διυλιστήριο υπέστη αρκετές φορές θραύση κατά την διαδικασία διανομής νερού σε χωριά της περιοχής.
Με την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Πιέρια όρη τον Αύγουστο του έτους 2007 και τις έντονες βροχοπτώσεις που ακολούθησαν στις 2-9-2007 στην ίδια περιοχή, παρουσιάστηκαν προβλήματα από τα φερτά υλικά αρχικά στο φράγμα «Μόρνας» και ακολούθως στον αγωγό μεταφοράς του νερού από το φράγμα στο διυλιστήριο. Τα προβλήματα αυτά μεγαθύνθηκαν εξαιτίας σχεδιαστικών αστοχιών και κατασκευαστικών παραλείψεων των υπόψη έργων.
Για την εκτίμηση της κατάστασης που προέκυψε συντάχθηκαν:
α. Τεχνική Έκθεση μετά από εντολή του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 10-9-2007.
β. Πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος μετά από αίτηση του Νομάρχη Πιερίας τον Απρίλιο του 2008.
Τα συμπεράσματα και οι προτάσεις των ανωτέρω για την αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπίπτουν απόλυτα.
Όσον αφορά το κόστος του έργου, για τη σύνταξη της μελέτης, την κατασκευή του φράγματος και του αγωγού μεταφοράς αναλώθηκαν 2.280.534,00 € και για το διυλιστήριο 1.240.000 €. Μετά την πυρκαγιά και την πλημμύρα αναλώθηκαν 370.000 € για τον καθαρισμό του φράγματος από τα φερτά υλικά και 278.000 € για εργασίες ανάντη του φράγματος με πιστώσεις από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.Α..
Τέλος βρίσκεται σε εξέλιξη εργολαβία ύψους 490.000 € για την αποκατάσταση της λειτουργίας του αγωγού προσαγωγής του νερού στο διυλιστήριο σε 5 χλμ. από τη συνολική διαδρομή των 8,4 χλμ. του αγωγού, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ της Περιφέρειας.
Συνολικά έως σήμερα για τα υπόψη έργα το ποσό που έχει επενδυθεί ανέρχεται σε 4.650.000 €.
Για τη βελτίωση – συμπλήρωση και αξιοποίηση των έργων που έχουν ήδη κατασκευασθεί, όπως προτείνεται στις προαναφερθείσες Τεχνική Έκθεση και Πραγματογνωμοσύνη είναι αναγκαία η σύνταξη μελετών με εκτιμώμενη δαπάνη περίπου 300.000 €, που θα περιλαμβάνει:
Έργα ορεινής υδρονομίας και δασοτεχνικά έργα ανάντη του φράγματος.
Έργα βελτίωσης – συμπλήρωσης του φράγματος «Μόρνας».
Έργα προστασίας και αποκατάστασης της ομαλής λειτουργίας του αγωγού προσαγωγής του νερού στο διυλιστήριο.
Περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Βουλευτή κ. Αντώνη Ε. Καρπούζα
(Δια των Υπηρεσιών της Βουλής)
ΑΘΑΝ. ΝΑΚΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφείο Κοιν/κού Ελέγχου
(σχετ. η αρ. 15544/25-6-2008
Ερώτηση)
2. Δ.Τ.Υ. / Β’

Οι επαναλήψεις αν και δεν είναι καθόλου επιθυμητές, επιβάλλεται όμως για τη συγκεκριμένη περίπτωση να επαναλάβουμε ότι: Η ανυπαρξία ελέγχου (αν και επανειλημμένα ζητήθηκε) στο οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό και ηθικό αυτό σκάνδαλο, η μη ανάδειξη υπευθύνων, η κατασπατάληση 8,5 δις δραχμών (25.000.000 ευρώ) και η μη επίρριψη ευθυνών, επιβεβαιώνουν – με πανηγυρικό μάλιστα τρόπο – ότι το πολιτικό μας σύστημα χαρακτηρίζεται από συμψηφισμό και συνενοχή γι’αυτό και «θεσμοθετήθηκε» η ατιμωρησία!

ΤΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου