Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2012


Ποιος είπε ότι δεν έχει λεφτά ο Δήμος Κατερίνης;Με 60.399,53 ευρώ αποζημιώνει τον ανάδοχο της ανέγερσης του Πολιτιστικού κέντρου που ματαιώθηκε. 
                    
  του Αντώνη  Δ. Μάντζιου

                               δημοτικού συμβούλου Κατερίνης
  Με χθεσινή κατά πλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης εγκρίθηκε το ποσό των 60.399,53 ευρώ για αποζημίωση της την ανάδοχου εταιρείας που είχε αναλάβει την της ανέγερση του Πολιτιστικού κέντρου δίπλα στο ΚΤΕΛ , η οποία σύμβαση και ματαιώθηκε. 
Η απόφαση στηρίχτηκε μεν στο άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 όμως τα ερωτήματα που θέσαμε ως Πρωτοβουλία Πολιτών με τον δημοτικό μας σύμβουλο Αντώνη Μάντζιο δεν απαντήθηκαν. Ποιο συγκεκριμένα. Με δεδομένο ότι σύμφωνα με το πρακτικό παραλαβής της αρμόδιας επιτροπή του έργου κανένα έργο δεν εκτέλεσε η εταιρία, ούτε προέβει σε εγκαταστάσεις, ούτε σε μεταφορά υλικών, ούτε υπήρχαν υλικά σε στάδιο παρασκευής, άρα δεν υπεβλήθη ο ανάδοχος σε κανένα κόστος: 
Ποιος ευθύνεται για την διάλυση της σύμβασης;

 Η ανάδοχος εταιρεία όπως διατείνεται ο Δήμος; 

Αν είναι έτσι γιατί αποζημιώνεται και μάλιστα με αυτό το ποσό, το οποίο δεν προκύπτει από συγκεκριμένες δαπάνες ή ζημίες της αναδόχου εταιρείας;Ευθύνεται ο Δήμος όπως ισχυρίζεται η ανάδοχος εταιρεία, επειδή οι μελέτες ήταν ανεπαρκείς; Σε αυτή την περίπτωση πως εγκρίθηκαν οι μελέτες σε όλα τα στάδια μέχρι να ενταχθεί το έργο στο ΕΣΠΑ; 

Τι θα γίνει τώρα θα διορθωθούν οι μελέτες ή θα παραμείνουν οι ίδιες με τα ίδια αποτελέσματα;
 

Τυχόν νέες μελέτες ή τυχόν δικαστικές διενέξεις με την ανάδοχο θα δημιουργούσαν πρόβλημα απένταξης του έργου από το ΕΣΠΑ;
 

Γιατί δεν ενημερώθηκε έγκαιρα το δημοτικό συμβούλιο για το θέμα και όταν θέσαμε ερώτημα στο δήμαρχο από τη μια μας καθησύχασε από την άλλη ειρωνεύτηκε τις πηγές μας;
 

Μήπως το ύψος της αποζημίωσης είναι καρπός συμβιβασμού επειδή οι μελέτες είχαν πρόβλημα και ποιος θα αναλάβει τις ευθύνες γι αυτό;
 

Δυστυχώς τα ερωτήματά μας όπως και αντίστοιχα του κ. Καραφουλίδη δεν απαντήθηκαν και η δημοτική αρχή ανέλαβε την ευθύνη σε αυτή την δύσκολη οικονομική κατάσταση που έχει ο δήμος μας να αποζημιώσει ,με αναπάντητα τα ερωτήματα, την ανάδοχο εταιρεία με αυτό το ποσό για έργο που δεν έκανε και για εργολαβία που σύμφωνα με τον Δήμο η ανάδοχος δεν ήθελε να εκτελέσει. 

Για τους λόγους αυτούς καταψηφίσαμε το θέμα αναλαμβάνοντας την ευθύνη να αναζητήσουμε τις απαντήσεις με κάθε νόμιμη διαδικασία και σε κάθε επίπεδο εξουσίας.

Τον λόγο έχουν και οι πολίτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου