Τετάρτη, 29 Απριλίου 2020

«Μολών λαβέ».


Ὦ ξεῖν', ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι.
Ω ξένε, ανάγγειλε στους Λακεδαιμόνιους ότι εδώ
ταφήκαμε, υπακούοντας στα προστάγματά τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου